asbestdaken

Raymond van der Heide (Interpolis): asbestdak straks verboden, vraag snel subsidie aan

Ondernemers die asbest uit hun bedrijfsdak laten verwijderen, kunnen daar nu (nog) subsidie voor aanvragen. Doe het snel, want asbestverwijdering wordt waarschijnlijk snel duurder, omdat asbestdaken over acht jaar verboden zijn.

Risicodeskundige Raymond van der Heide

Als ik ondernemer was, zou ik het dak van mijn bedrijfsruimten zo snel mogelijk op asbest laten controleren. Niet alleen omdat asbest in je dak over acht jaar sowieso verboden is en er nú subsidie bestaat voor verwijdering ervan. Maar vooral vanwege de risico’s: voor de gezondheid van personeel en klanten en de mogelijkheid van forse schadeclaims.

Het aantal gevallen van longvlies- of borstvlieskanker neemt in de westerse wereld gestaag toe. De Britse brancheorganisatie van letselschadeadvocaten APIL maakte onlangs bekend dat het aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië de laatste vijf jaar met 73 procent gestegen is. Longvlies- of borstvlieskanker wordt in vrijwel alle gevallen veroorzaakt door blootstelling aan asbest in het verleden.

Asbestdaken verboden

Om die reden worden ook de asbestregels in Nederland steeds strenger. Daken waarin asbest verwerkt is, zijn vanaf 1 januari 2024 verboden. Dat betekent dat in Nederland een enorm oppervlak aan daken gesaneerd moeten worden: 120 miljoen m2 (bijna 20.000 voetbalvelden). Ruim 85 procent daarvan zijn daken van bedrijfsgebouwen. Je kunt het je nu overigens bijna niet meer voorstellen, maar tot 1994 werd asbest in de Nederlandse bouw gewoon gebruikt.

Sinds 1 januari van dit jaar bestaat er een nieuwe subsidieregeling van de overheid voor asbestverwijdering uit daken, mits ze groter zijn dan 35 vierkante meter. Riant is de subsidie overigens niet, je krijgt als ondernemer €4,50 terug per vierkante meter, tot een maximum van €25.000.

Saneringskosten lopen op

Toch zou ik die subsidie snel aanvragen. Hij is dit jaar namelijk gemaximeerd op totaal €10 miljoen. Goede kans dus dat het geld in de loop van het jaar op is (tot 1 januari 2017). Bovendien verwacht ik dat de kosten voor asbestsanering de komende jaren wel eens fors kunnen oplopen.

Vanwege het totaalverbod in 2024 moet er tot die tijd per jaar gemiddeld 15 miljoen vierkante meter aan asbestdak verwijderd worden. Dat is bijna vier keer zo veel als in de afgelopen jaren. En zo heel veel gecertificeerde bedrijven die asbest op een veilige manier kunnen weghalen, zijn er nou ook weer niet in Nederland. Hun orderportefeuille zal razendsnel groeien.

Verantwoordelijkheid voor personeel

De belangrijkste reden dat bedrijven ernst moeten maken met asbestverwijdering, is natuurlijk de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun personeel. Bedrijven die dat helaas wat minder interesseert, zijn ongetwijfeld wél geïnteresseerd in claims die zieke ex-werknemers (of klanten) kunnen doen.

De Sociale Verzekeringsbank helpt asbestkankerpatiënten tegenwoordig bij het indienen van een schadeclaim bij hun (ex-)werkgever. De gemiddelde claim bedraagt bijna een ton. En het verantwoordelijke bedrijf kan die schadevergoeding sinds een aantal jaren meestal niet meer verhalen op zijn verzekeraar. Op advies van het Verbond van Verzekeraars hebben verzekeraars letselschade door asbest uitgesloten bij aansprakelijkheidsverzekeringen.

Forse claims

De claims kunnen bovendien veel hoger zijn dan een ton. Het gebeurt de laatste jaren regelmatig dat hele stadsdelen worden afgezet vanwege brand waarbij asbest is vrijgekomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld begin dit jaar in Wateringen. In Roermond brandden in december 2014 twee botenloodsen af. Door de vrijgekomen asbest werd het openbare leven in een gebied ter grootte van een vierkante kilometer volledig stilgelegd. De gemeente Roermond heeft een fors deel van de schade op de eigenaar van de botenloodsen verhaald.

Maar hoe weet je nou of jouw bedrijfsdak asbest bevat? Dat kun je aan de buitenkant over het algemeen niet gelijk zien. Brandwerende platen in daken hebben vaak een nummer. Ontbreekt dat nummer, dan is het vrij zeker dat er asbest in zit. Bevat dat nummer de letters ‘NT’ (‘nieuwe techniek’), dan zit er met zekerheid géén asbest in. In alle andere gevallen is het handig een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd bedrijf, wat doorgaans niet meer dan een paar honderd euro kost. Een schijntje vergeleken met de risico’s die je loopt.

Raymond van der Heide is risicodeskundige van Interpolis. In een reeks bijdragen laat hij bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

 
   « Artikelen overzicht